Henriette Noordhoek (1968) is logopedist bij Kentalis en heeft zich gespecialiseerd in vroegbehandeling van dove- en slechthorende kinderen, waarbij communicatie, lichaamstaal, mimiek en ondersteunende gebaren een belangrijke rol spelen.

Zij speelde o.a. van 1993-2002 bij Theaterwerkplaats Ode en behaalde haar propedeuse Drama-therapie in 1998. Ze gaf drama-les in het speciaal onderwijs en maakte een aantal voorstellingen met kinderen. Henriette heeft daarnaast theologie studenten van de Wittenberg getraind in het geven van een goede performance.

Henriette speelde vanaf de start in 2002 bij Theater Lichtboog en is sinds 2016 betrokken bij script, regie en coaching.